Dlaczego gabinet muzykoterapii, logoterapii i terapii seksuologicznej nazywa się Papageno?
  • Papageno jest sympatyczną postacią z opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nieszczęścia dopadające bohatera są rozwiązywane za sprawą zaczarowanych dzwoneczków i wygrywanej przez nie pięknej muzyki. W operze tej muzyka ma moc przemieniania ludzi smutnych i zezłoszczonych w pogodnych. Dźwięki wyzwalały z kryzysów, których przełamywanie, uczyło bohaterów odpowiedzialności za innych i dojrzewania do miłości. Dzięki muzyce Papageno stawił czoło swojemu największemu wrogowi, odzyskał ukochaną – Papagenę i tym samym własne życie, którego niechybnie sam by siebie pozbawił tracąc poczucie sensu swojej egzystencji.
  • Od tego dramatycznego epizodu w biografii Papagena swoją nazwę wywodzi termin „efekt Papageno”, oznaczający działania zapobiegające zachowaniom suicydalnym poprzez pokazanie innej perspektywy patrzenia na nie do zniesienia trudną rzeczywistość.
  • Papageno jest także imieniem przepięknej, pstrokatej, wielkokwiatowej róży, będącej symbolem miłości, piękna, życia, przebaczenia, tajemnicy, jak i przemijania oraz kruchości.

Zatem słowo „PAPAGENO” wyraża dość wyraźnie kierunek i formę działalności gabinetu.

Papageno jest bohaterem, w którym każdy może znaleźć jakąś cząstkę siebie: część  spontaniczną, zabawną, pragnącą szczęścia i miłości, cząstkę zwaną „maską”, pod którą czasami skrywa swoje prawdziwe „ja”, niczym ptak pod kaskadą kolorowych piór, część, w której cierpi i dotyka swojej kruchości, część poszukującą prawdy o sobie samym, o własnym życiu lub pragnącą zrozumienia sensu własnej egzystencji i wyzwolenia z długotrwałego bólu psychicznego…