Czemu służy terapia seksuologiczna?

Terapia seksuologiczna ma na celu poprawienie jakości zdrowia psychoseksualnego oraz relacji seksualnej z Twoim partnerem.

Czego możesz spodziewać się podczas pierwszej konsultacji seksuologicznej?

Ponieważ seksualność jest częścią osobowości człowieka, pacjent/klient może spodziewać się, że zadam mu pytania dotyczące różnych aspektów jego życia, również psychicznego. Podczas wywiadu szczególnie dbam o zachowanie delikatności i poszanowanie godności klienta. Nigdy nie dokonuję badań fizykalnych, takie uprawnienia posiada jedynie lekarz (np. ginekolog, androlog, urolog itp.).

Na czym polega terapia seksuologiczna?

Terapia seksuologiczna polega głównie na rozmowie i ćwiczeniach psychoterapeutycznych.

Do kogo kierowana jest terapia seksuologiczna?

Terapia kierowana jest do młodzieży, osób dorosłych oraz par.

Pomagam szczególnie osobom:

  • odczuwającym dyskomfort w swoim życiu seksualnym,
  • mającym problem w dojrzałym przeżywaniu własnej seksualności,
  • po doświadczeniu wykorzystania seksualnego (również w Kościele),
  • mającym trudności w kontaktach intymnych (np. chłód emocjonalny, spadek libido, zaburzenia erekcji, brak orgazmu, dyspareunia, awersja seksualna itp.),
  • nie akceptującym w pełni własnej seksualności,
  • przejawiającym nietypowe upodobania seksualne,
  • poszukującym własnej tożsamości płciowej,
  • przeżywającym problemy w przeżywaniu własnej orientacji seksualnej,
  • rodzicom dzieci o skłonnościach homoseksualnych
  • potrzebującym edukacji seksualnej.