Jestem certyfikowanym logoterapeutą – specj.: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia, muzykoterapeutą klinicznym, terapeutą zaburzeń seksualnych i filmoterapeutą. Jestem również trenerem grupowym oraz certyfikowanym trenem umiejętności społecznych.

Ukończyłam:

 • Studium Logoterapii-specj.: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia w Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatics, jedynej instytucji szkoleniowej w Polsce, która otrzymała Certyfikat akredytacyjny Viktor Frankl Institut (Wiedeń) i International Association of Logotherapy and Existential Analysis;
 • Podyplomowe Studia Seksuologii Klinicznej na AEH w Warszawie pod kierownictwem merytorycznym prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza;
 • 2-letnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii Klinicznej w Zakładzie Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej we Wrocławiu;
 • Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Ponadto systematycznie poszerzam swoją wiedzę o najnowszych badaniach i technikach pracy psychoterapeutycznej biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, np.: „Praca z seksualnością i traumą seksualną” – zaawansowane techniki pracy terapeutycznej 24 godz. – Ariel Giaretto (USA), „Somatic Experiencing-Intro” – Kavi Alessandro Gemin (Włochy), w warsztatach muzykoterapeutycznych prowadzonych m.in. przez: dr Simona Procter’a (UK), Ph. D Michaela J. Silvermana (USA), SrMth Jaapa Orth’a (Holandia), Ph. D. Melanie Voigt (Austria), dr Stefano Navone (Włochy), „Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu” 40 godz. (Scolar, Warszawa) oraz konferencjach, takich jak: Międzynarodowa Konferencja NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą) 2021, Międzynarodowe Forum Muzykoterapeutów i inne.

Pozostałe informacje:

 • Pracuję z młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i grupami.
 • Pomocy terapeutycznej udzielam od 2010 roku.
 • W pracy terapeutycznej łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, przede wszystkim logoterapeutyczne, behawioralno-poznawcze i doświadczeniowe, wykorzystując jednocześnie muzykoterapię oraz pracę na relacji terapeutycznej.
 • Doświadczenie kliniczne zdobywałam na II Oddz. Dz. Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu (pacjenci z uzależnieniem alkoholowym, po próbach samobójczych, z depresją), w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (pacjenci z nerwicą).
 • W latach 2010 – 2018 pracowałam jako muzykoterapeuta w OSW dla Dzieci Niewidomych w Laskach, z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z niepełnosprawnością złożoną oraz dysfunkcjami / zaburzeniami psychicznymi.
 • Od 2018 r. prowadzę praktykę własną pracując z młodzieżą, dorosłymi oraz parami.
 • Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.
 • Jestem członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki.

Obszary mojej pracy terapeutycznej…