Jestem certyfikowanym logoterapeutą – specj.: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia, muzykoterapeutą klinicznym, terapeutą zaburzeń seksualnych i filmoterapeutą. Jestem również trenerem grupowym oraz certyfikowanym trenem umiejętności społecznych (TUS).

Moje wykształcenie:

 • Psychotraumatologia – w trakcie szkolenia
 • Studium Logoterapii-specj.: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia w Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatics, jedynej instytucji szkoleniowej w Polsce, która otrzymała Certyfikat akredytacyjny Viktor Frankl Institut (Wiedeń) i International Association of Logotherapy and Existential Analysis;
 • Podyplomowe Studia Seksuologii Klinicznej na AEH w Warszawie pod kierownictwem merytorycznym prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza;
 • 2-letnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii Klinicznej w Zakładzie Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej we Wrocławiu;
 • Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie;
 • Szkolenie „Praca z seksualnością i traumą seksualną” – zaawansowane techniki pracy terapeutycznej 24 godz. – Ariel Giaretto (USA), praca z ciałem metodą Somatic Experiencing ;
 • Kurs „Somatic Experiencing-Intro” praca z ciałem – Kavi Alessandro Gemin (Włochy);
 • Szkolenia z zakresu pracy z traumą, (trauma prenatalna, wczesnodziecięca, seksualna) prowadzone m.in. przez Izabelę Barton-Smoczyńską, prof. Katarzynę Schier i dr n. med. Małgorzatę Klecką;
 • Warsztaty muzykoterapeutyczne prowadzone m.in. przez: dr Simona Procter’a (UK), Ph. D Michaela J. Silvermana (USA), SrMth Jaapa Orth’a (Holandia), Ph. D. Melanie Voigt (Austria), dr Stefano Navone (Włochy) podczas cyklu Międzynarodowego Forum Muzykoterapeutów;
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu” 40 godz. (Scolar, Warszawa).

Wykształcenie pozostałe:

 • Mgr muzykologii (ATK, Warszawa);
 • Pedagog specjalny z zakresu tyflopedagogiki, Studia podyplomowe – APS, Warszawa;
 • 2-letnie Podyplomowe Studia Duchowości, Collegium Bobolanum, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracuję głównie z młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i grupami, w szczególnych przypadkach pracuję również z dziećmi;
 • Pomocy terapeutycznej udzielam od 2010 roku;
 • W pracy terapeutycznej łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, przede wszystkim logoterapeutyczne, behawioralno-poznawcze i doświadczeniowe, wykorzystując jednocześnie muzykoterapię oraz w dużej mierze pracę na relacji terapeutycznej. W pracy z doświadczeniem traumy wykorzystuję również techniki pracy z ciałem, sztukę piękną oraz elementy psychodramy;
 • Doświadczenie kliniczne zdobywałam na II Oddz. Dz. Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu (pacjenci z uzależnieniem alkoholowym, po próbach samobójczych, z depresją), w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (pacjenci z nerwicą);
 • W latach 2010 – 2018 pracowałam jako muzykoterapeuta w OSW dla Dzieci Niewidomych w Laskach, z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z niepełnosprawnością złożoną oraz dysfunkcjami / zaburzeniami psychicznymi (m.in. ADHD, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualna, trauma wczesnodziecięca) oraz z dziećmi adoptowanymi;
 • W 2016 r. pracowałam jako muzykoterapeuta w przedszkolu integracyjnym w Warszawie w ramach projektu UE „Chatka dla każdego skrzatka”;
 • Od 2018 r. prowadzę praktykę własną;
 • W latach 2018 – 2022 współpracowałam z poradnią Dominikańska Akademia Rodzinna w Warszawie, w której prowadziłam terapię dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin. Byłam również autorką dwóch modułów cyklicznych warsztatów dla narzeczonych;
 • Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji;
 • Jestem członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki;
 • W latach 2001 – 2018 pracowałam również jako nauczyciel m.in. audycji muzycznych w Szkole Muzycznej I stopnia w Ośrodku szkolno-wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Róży Czackiej w Laskach. W tym zakresie uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

Obszary mojej pracy terapeutycznej…