GRUPA ODBIORCZA CZAS TRWANIA SESJI CENA
MUZYKOTERAPIA
GRUPOWA
Młodzież 14 – 18 lat 50 min 
Dorośli 55 min
MUZYKOTERAPIA
INDYWIDUALNA
Młodzież 14 – 18 lat
Dorośli 50 min
RELAKSACJA
Grupowa 30 min
Indywidualna 30 min
BILANS
PSYCHOMUZYCZNY
Badanie wrażliwości muzycznej i aktywności muzycznej 90 – 100 min

UWAGA!

Sesje grupowe rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.