Co to jest „logoterapia”?

Logoterapia jest nurtem psychoterapeutycznym utworzonym przez Viktora Frankla, austriackiego lekarza psychiatrę i psychoterapeutę, i uznana jest za Trzecią Wiedeńską Szkołą Psychoterapii.

Co wyróżnia logoterapię od innych nurtów psychoterapeutycznych?

Przede wszystkim ujęcie koncepcji człowieka.

Viktor Frankl, nie był idealistą, gdyż założenia logoterapii i jej siłę znał z autopsji na podstawie traumatycznego doświadczenia trzech obozów koncentracyjnych.

Człowiek w ujęciu logoterapii jest nie tylko istotą fizyczną i psychiczną (do których to wymiarów ograniczają się pozostałe nurty psychoterapeutyczne), ale również duchową, która jest zdolna przekraczać samą siebie (np. zamienić traumę w „perły”). W związku z tym osoba jest zdolna do przeżywania i odczuwania pewnych wartości i uczuć (np. piękna, wolności, sensu, miłości, dumy, godności), dzięki którym w każdym położeniu zawsze może znaleźć rozwiązanie, dokonać wyboru, co oznacza, że na drodze swojego życia człowiek nie jest zawsze zdeterminowany czynnikami fizycznymi, czy też psychicznymi (!).

Logoterapia w przeciwieństwie do psychoterapii egzystencjalnej jest nurtem niosącym zawsze nadzieję i nową perspektywę, dającym siłę i poczucie własnej wartości.

Podczas sesji możesz więc dodatkowo rozmawiać o:

 • cierpieniu dotyczącym przeżywania własnych ograniczeń,
 • cierpieniu związanym ze sposobem w jakim przeżywasz wartości wyższe takie jak: odpowiedzialność, wolność, miłość,
 • cierpieniu związanym z poświęceniem,
 • cierpieniu związanym z chorobą (własną lub bliskiej Ci osoby),
 • trudnościach w ważnych relacjach,
 • o lękach,
 • poczuciu winy,
 • poczuciu nieuchronności śmierci,
 • braku poczucia sensu,
 • myślach suicydalnych,
 • nerwicy niedzielnej,
 • doświadczonych traumach
 • lub innych problemach egzystencjalnych.

I jeszcze objaśnienie terminologii:

logoterapia – (grec. logos) – słowo, sens, wyjaśnienie; docieranie do tego w jaki sposób człowiek dochodzi do wyjaśnienia, odkryć na nowo;

terapia – (grec. therapeo) – troszczę się, leczę, dbam;

noo- (grec. nuus) – intelekt, rozum, duch.