UWAGA!
Uczestnicy muzykoterapii NIE MUSZĄ POSIADAĆ SŁUCHU MUZYCZNEGO, ponieważ muzyka stosowana jest jedynie jako narzędzie terapeutyczne.

Sesje muzykoterapeutyczne polecam szczególnie w problemach:

 • obniżonego nastroju i energii życiowej
 • niepanowania nad emocjami
 • popadania w częste konflikty z bliskimi
 • nierozumienia siebie
 • odczuwania częstego lęku i napięcia emocjonalnego
 • braku umiejętności społecznych (komunikacji, nawiązywania relacji, utrzymywania relacji, współpracy w grupie),
 • akceptacji siebie i innych,
 • doświadczenia wykorzystania seksualnego
 • związanych z własną seksualnością
 • przeżywania długiej choroby
 • niepogodzenia się z przeszłością
 • przeżywania straty
 • braku poczucia sensu życia i występowania myśli samobójczych

Przeciwwskazania do muzykoterapii

 • padaczka dźwiękogenna
 • wyjątkowa nadwrażliwość na dźwięki i odgłosy akustyczne
 • stany psychotyczne

Czas trwania sesji muzykoterapeutycznej (grupowej i indywidualnej)

MUZYKOTERAPIA
GRUPA ODBIORCÓW CZAS TRWANIA
Młodzież szkolna 14 – 19 r. ż. 50 minut
Dorośli 50 minut
RELAKSACJA
Młodzież 30 minut
Dorośli 30 minut
Bilans psychomuzyczny
Dorośli do 90 minut
Wywiad muzykoterapeutyczny
Wszyscy odbiorcy 60 – 90 minut
Konsultacja
Wszyscy odbiorcy 50 minut

UWAGA! Sesje grupowe realizowane są według podziału wiekowego.

Dlaczego warto wybrać mój gabinet? 

 • Jestem profesjonalnym  muzykoterapeutą i filmoterapeutą;
 • Jestem praktykiem z wieloletnim stażem;
 • Dodatkowo mam 17 – letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi: niewidomymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami, z osobami z Zespołem Aspergera, z autyzmem, z Zespołem Touretta, z zaburzeniami więzi, z problemami natury emocjonalnej, w stanach depresyjnych, z nerwicą, z osobami zmagającymi się z chorobą.
 • Przeprowadzam diagnozę muzykoterapeutyczną;
 • Ustalam program terapeutyczny dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • Jestem osobą bardzo kreatywną, dlatego forma sesji jest atrakcyjna, samodzielnie aranżuję wiele ćwiczeń i zabaw terapeutycznych;
 • Sesje terapeutyczne są dla mnie przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem, z jego światem. Dzięki mojej wrażliwości i empatii pacjenci czują się przy mnie bezpiecznie, a trudne pod względem emocjonalnym ćwiczenia wykonują z większą swobodą i otwartością;
 • Kieruję się wysoką etyką zawodową, gwarantuję profesjonalizm i uczciwość;
 • Staram się wyjść na przeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów, dlatego oferuję różnorodny zakres usług;
 • Mój gabinet cechuje duży wybór oryginalnych instrumentów muzycznych renomowanych firm oraz wysokiej jakości sprzęt audio, bogata płytoteka i filmoteka;
 • Nieustannie dbam o podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • Swoją pracę poddaję regularnie superwizji;
 • Łatwy dojazd. Gabinet znajduje się 6 minut pieszo od stacji metra „Kabaty”.

Jak pracuję?

Pracę terapeutyczną poprzedzam konsultacją, na której przeprowadzam wywiad ogólny i muzykoterapeutyczny.Następnie przeprowadzam badanie wrażliwości psycho-muzycznej i  ustalam program terapii według indywidualnych oczekiwań i potrzeb pacjenta. Podczas sesji muzykoterapeutycznych razem staramy się przypatrywać wywoływanym dzięki muzyce emocjom lub wykorzystywać je np. do relaksów. Sesje prowadzę różnymi metodami: projekcyjnymi, komunikatywnymi, kreatywnymi, relaksacyjnymi, Portretu Muzycznego, pantomimicznymi, elementami choreoterapii, edukacyjnymi i szeregiem innych. Wykorzystuję równocześnie techniki psychoterapii poznawczej.

Narzędzia muzykoterapii

Posługuję się różnorodnym materiałem dźwiękowym, począwszy od nagrań muzyki klasycznej, poprzez taneczną, orientalną, etniczną, ludową, jazzową, popularną i filmową. Wykorzystuję nagrania odgłosów akustycznych i dźwiękowych oraz  dźwięki natury i muzykę o charakterze relaksacyjnym. Klienci pracują na prostych instrumentach perkusyjnych (np. marakasy, kastaniety, pudełka akustyczne, klawesy, bębny, trójkąty, tamburino, shaker) oraz na egzotycznych i wydających naturalne odgłosy, takich jak: sea drum, tunder tube, fleksatone, night, kalimba, chimesy, guiro, bongosy. Wiele ćwiczeń realizuję również przy pomocy pianina, gitary i dzwonków chromatycznych.

Praca z młodzieżą

Muzykoterapia jest wyjątkowo dobrze odbierana przez pacjentów niezależnie od wieku. Sesje muzykoterapii realizuję w sposób atrakcyjny. Oprócz typowych narzędzi muzykoterapeutycznych takich jak instrumenty muzyczne i nagrania, wykorzystuję wiele ciekawych, nierzadko zabawnych atrybutów, przedmiotów wydających odgłosy akustyczne i gry. Aranżuję zabawne ćwiczenia i scenki społeczne. Prowadzę relaksy w formie wizualizacji. W pracy terapeutycznej wykorzystuję również elementy arteterapii, biblioterapii i choreoterapii. Muzykoterapię prowadzę grupowo i indywidualnie.

Praca z dorosłymi

Pacjenci dorośli mają zazwyczaj sprecyzowane upodobania muzyczne. Jednakże tym, którzy nie znają swojego gustu muzycznego aż tak dobrze i trudno im dokonać wyboru narzędzi terapeutycznych, pomagam przeprowadzając test wrażliwości muzycznej. Muzykoterapię osób dorosłych prowadzę zróżnicowanymi metodami, tak, aby pacjent mógł jak najlepiej wyrazić siebie.  Pomagają temu rozmaite nagrania muzyczne, do których pacjent odnosi się słowem mówionym lub pisanym (np. w formie opowiadania), ruchem, rysunkiem lub śpiewem. Do dyspozycji jego jest bogaty zbiór instrumentów muzycznych. W pracy z osobami dorosłymi posługuję się również obrazami w formie dzieł malarskich lub zdjęć artystycznych. Pacjent skorzystać może również z formy relaksu w postaci wizualizacji. Muzykoterapię osób dorosłych prowadzę indywidualnie lub grupowo.